Straatnamen in de Stevenshof in Leiden In opdracht van de Commissie voor de Straatnamen van de Gemeente Leiden samengesteld door Barbera van der Weijde en H.M. van der Weijde-Oudenaarden. In het kader van het gemeentelijk emancipatiebeleid besloot de gemeenteraad van Leiden alle nieuwe straten in Stevenshof, waarvoor geen naam voor de hand lag, die verwees naar de situatie ter plaatse, te vernoemen naar vrouwen.Een complete wijk met 161 straten die naar vrouwen zijn vernoemd is uniek. Bij het selecteren van de namen voor de Stevenshof werd een aantal criteria gehanteerd. De vernoemde vrouwen zijn actief geweest op verschillende terreinen. Er zijn vrouwen die Leidse hofjes hebben gesticht of in het verzet hebben gezeten. Anderen bewogen zich in de politiek of hebben naam gemaakt in de wetenschap, als schrijfster of actrice. Bovendien moesten zij reeds zijn overleden en waren ze ofwel Nederlandse of ze hebben lang in ons land gewerkt.