Op 17 maart 2013 was het precies 150 jaar geleden dat een groep Leidse fabrikanten een brief aan Koning Willem III stuurde om de misstanden in de kinderarbeid aarde orde te stellen. Deze brief is onder de naam Leids Adres bekend geworden. Twee weken daarvoor had de schrijver Cremer in het Haagse Diligentia zijn novelle ‘Fabriekskinderen’ voorgedragen. Het zette de toon voor een publiek en politiek debat over de erbarmelijke arbeidsomstandigheden waarin kinderen moesten werken, resulterend in het befaamde ‘Kinderwetje’ van liberaal Van Houten.