Samensteller: Alphons Siebelt

Deze gids gaat niet over Leidse monumenten die zijn opgericht ter herinnering aan de oorlog, al worden ze wel vermeld. In deze gids staan 650 adressen in Leiden en Oegstgeest waar zich tijdens de oorlog iets bijzonders heeft afgespeeld of waar mensen woonden over wie een verhaal te vertellen valt. Net zoals bij veel andere thematische stadswandelingen het geval is, vormen niet de gebouwen het uitgangspunt, maar verhalen die de herinneringen aan de oorlog levend houden.

ISBN: 978-90-71256-17-2