Bianca van den Berg schreef in 1987-1988 ter afronding van haar studie kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden een doctoraalscripte over de bouwgeschiedenis van de Leidse Pieterskerk. De resultaten van dit onderzoek heeft zij omgewerkt tot dit boekje over de kerk in al haar facetten. De middeleeuwse bouwgeschiedenis is echter centraal blijven staan. Het onderzoek daarnaar is gebaseerd op informatie uit archieven en literatuur en op een nauwgezette bestudering van het bouwwerk zelf.