In 1950 werden in Leiderdorp resten van een beschoeide geul uit de Vroege Middeleeuwen ontdekt. Diverse kleinschalige onderzoeken in de afgelopen 60 jaar bevestigden het belang van de archeologische resten onder en rondom het huidige ‘Leithonpark’. Nieuwbouwplannen maakten in 2013 archeologische opgravingen noodzakelijk.

De oude geul in de ondergrond bleek niet alleen meerdere keren beschoeid te zijn, maar bevatte ook een onvoorstelbare hoeveelheid afval uit de naastgelegen nederzetting. Dit afval biedt een unieke en bijzondere kijk op alledaagse voorwerpen uit de periode rond 800 na Chr.

De opgraving resulteerde in een dik wetenschappelijk rapport van 800 pagina’s. Op verzoek van het Leiderdorps Museum is dit boekje gemaakt dat in kort bestek het verhaal vertelt van een deel van de nederzetting Leithon, met veel illustraties. Er wordt ingegaan op de ontdekking van de nederzetting, de toenmalige samenleving, het dagelijks leven van de bewoners het plotselinge einde.

Het boekje is geschrevendoor dr. Menno Dijkstra die als archeoloog werkzaam is bij de Universiteit van Amsterdam. In 2013 had hij de dagelijkse leiding over de opgravingen.