Tweehonderd jaar Leidsche Maatschappij van Weldadigheid ter Voorkoming van Verval tot Armoede.

Auteur: Cor Smit

Microkredieten bestonden al in de negentiende eeuw. Via de Hulpbank van de Leidsche Maatschappij ter Voorkoming van Verval tot Armoede konden ‘minder vermogenden’ een krediet krijgen tegen zeer lage rente, zodat zij op eigen benen konden staan. Ruim honderd jaar, van 1862 tot 1963, profiteerden jaarlijks honderden Leidenaren met een laag of bescheiden inkomen daarvan.

In dit boek beschrijft de Leidse historicus Cor Smit de tweehonderdjarige geschiedenis van dit bijzondere initiatief. De eerste schreden werden gezet in de tijden van diepe armoede van de eerste helft van de negentiende eeuw. Tot volle ontplooiing kwam ze in de tweede helft daarvan, de tijd van de industrialisatie en een groeiend sociaal bewustzijn.

Behalve de geschiedenis van een organisatie is het boek ook een sociale geschiedenis van Leiden in de negentiende en twintigste eeuw. Hij besluit met een beschouwing over de rol die de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid in de toekomst in de Leidse regio kan spelen.