Jubileumboek ter gelegenheid van het feit dat het op 24 januari 2013 exact 400 geleden was dat de basis werd gelegd voor de Maredijkbuurt.

Daarmee is de Maredijkbuurt één van de oudste buurten buiten de singels. Eerst komt de ontwikkeling van de buurt aan de orde. Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van het grondgebied, van de grensrivier de Mare resp. de Haarlemmertrekvaart, van 800 de jarige Maredijk en van het 400-jarige tuinencomplex “De Aloëlaanen” waarmee de buurt eigenlijk begonnen is. Omdat het grondgebied van de buurt, de Mare en de Maredijk in het verleden verder reikten dan de huidige buurtgrenzen, kan de geschiedenis van de buurt niet los gezien worden van ontwikkelingen elders in Leiden, Oegstgeest, Rijnland en het gewest Holland. Ook die komen, voor zover nodig, ter sprake.

Auteur: Jan Hengstmengel ISBN: 90-821509-0-2