Zeven Eeuwen textielnijverheid Leiden heeft verschillende takken van nijverheid gekend. De textielnijverheid was echter de belangrijkste. In Stof uit het Verleden wordt een beeld geschetst van 700 jaar textielindustrie. Veertien auteurs belichten vanuit originele invalshoeken de geschiedenis van de Leidse textiel. Naast opkomst, bloei en neergang van de productie door de eeuwen heen, wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan uiteenlopende onderwerpen als de Leidse Weversteeg, de nieuwe draperie in de zestiende eeuw, de arbeiders, de modernisering van de fabricage, de firma J.J. Krantz en zoon en de gevolgen van de groeiende industrietak voor de stad.