Op zaterdag 23 november vond in het Katwijks Myuseum een minisymposium plaats ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland. Na afloop van het symposium bood de burgemeester van Katwijk het boek ‘Een Ambacht aan de Rijnmond’ aan aan een broer van de eerder dit jaar overleden schrijver Dik Parlevliet.

In dit boek presenteert Dik Parlevliet de synthese van bijna dertig jaar historisch en geografisch onderzoek naar het ambacht Valkenburg, zoals Katwijk en Valkenburg in de middeleeuwen samen henoemd werden. Aan de hand van zijn reeds in delen verschenen ‘Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg’, de bestaande vakliteratuur, herziene gegevens betreffende de hof Valkenburg en tenslotte nieuwe archeologische en geologische gegevens, trekt Parlevliet nieuwe conclusies over Katwijk en Valkenburg in de middeleeuwen.

Het boek is geschreven voor een breed publiek. Katwijkers die meer willen weten over de vroege geschiedenis van hun woonplaats, voor lokale historici die het onderzoek willen voortzetten en Hollandse historici met interesse in vroegmiddeleeuwse onderwerpen aan de Rijnmond, waarbij een zekere voorkennis verwacht wordt.

De historische atlassen en kaarten die ten grondslag liggen aan dit boek zijn vrij te downloaden van www.historievankatwijk.nl/atlas

Het boek is te koop bij het Katwijks Museum en kost € 14,50.