Onze “zustervereniging” in Lisse heeft deze week een nieuw boek gepresenteerd over de familie Six. De Nederlandse familie Six behoorde eeuwenlang tot de elite van de maatschappij. Over de verschillende generatiesJan Six is veel geschreven. Over de 3 generaties Pieter Six was tot nu toe weinig bekend. Wie waren zij en welke sporen hebben zij achtergelaten in Lisse?

Ze maakten deel uit van de vroedschap van Amsterdam, werden advocaat, burgemeester en bewindhebber van de VOC. Dankzij erfenissen zat Pieter Six I goed in de slappe was. Hij bleek in 1674 rijker te zijn dan zijn broer Jan. De generaties Pieter Six hadden vanaf 1640 een hofstede met landerijen in Lisse. Dat verrijkten zij in 1662 met de aankoop van het Keukenduin. Ze groeven het duin af, het zand werd met duizenden schepen afgevoerd door de zandsloot. Pieter Six II was een fervent kunstverzamelaar. In de hofstede in Lisse hingen veel schilderijen waaronder het bekende portret van Jan Six I door Rembrandt in 1654.

ISBN 9789045039770, 240 pag., 130 afb., € 25,- Te bestellen via https://oudlisse.nl/bestel-boek/