Student Willem-Jan Bouwman heeft als TU Delft student een scriptie geschreven over leven en werken van H.J. Jesse,