De Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek zijn in maart 2006 gefuseerd in de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en maken deel uit van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het boekje is een naslagwerkje waarin missie, visie en strategie van de nieuwe dienst staan beschreven.