Gezien de verwachte ontwikkelingen rond Endegeest hebben de VOO en de AGN (Advies Groep Natuur) een gezamenlijke visie ontwikkeld op het landgoed en het kasteel vanuit cultuurhistorisch- en natuurbehoudsperspectief. Het document is als bijlage hierbij gevoegd en te downloaden (pdf, 317 kB)

20170906-Visie_op_landgoed_en_kasteel_Endegeest_vanuit_Cultuurhistorie_en_Natuur_definitief_6_sept_2017