Gezien de verwachte ontwikkelingen rond Endegeest hebben de VOO en de AGN (Advies Groep Natuur) een gezamenlijke visie ontwikkeld op het landgoed en het kasteel vanuit cultuurhistorisch- en natuurbehoudsperspectief. Het document is als bijlage hierbij gevoegd en te downloaden (pdf, 317 kB)