De Vereniging Oud Oegstgeest heeft een advies uit eigen beweging uitgebracht aan de Gemeenteraad van Oegstgeest en staat vierkant achter het advies van de Monumentencommissie van Oegstgeest.

De Duikerbrug Dorpsstraat is bij de VOO bekend onder de naam Dorpsstraat, Sluisbrug – Pastoorwetering en staat vermeld onder Erfgoed / Overig erfgoed / bruggen op de website van de VOO. De categorie Overig erfgoed is door de VOO in 2016 toegevoegd naast de toen bestaande categorieën Rijksmonument en Gemeentelijke monument. Deze categorie bevat objecten die naar de mening van de VOO van cultuurhistorische waarde zijn en die nog geen beschermde status hebben.

Zoals de Monumentencommissie aangeeft gaat het om een 17e of 18e eeuws bouwwerk, dat nauw verbonden is met de historie van de Dorpsstraat. Het vernieuwen van de brug waartoe besloten is, vernietigt een historische structuur die blijkens de door de Monumentencommissie bestudeerde onderzoeksrapporten te behouden is én naar het oordeel van de Monumentencommissie met de huidige stand van bouwtechniek bruikbaar en zichtbaar kan worden behouden in een brugconstructie die aan de moderne eisen voldoet. Er zien voldoende voorbeelden bekend.

Het behoud van het historische tongewelf heeft onze stellige voorkeur. De VOO vraagt aan de Raad om het eerder genomen besluit tot vervanging te heroverwegen en om voor de optie renovatie te kiezen.