Rob Sturm heeft namens de Vereniging in april 2022 een brief gezonden aan de Oegstgeester Courant.

Dezer dagen wordt onderhandeld over een coalitieakkoord voor een college van B&W. Het gerucht wil, dat we een ander college krijgen dan vorige keer. PrO, D66 en Hart voor Oegstgeest?

In september schreef ik in deze krant, namens onze vereniging, dat ons dorp uitontwikkeld is. En deed ik een oproep aan de gemeenteraad, om een langetermijnvisie te ontwikkelen waar nog wel plaats is voor nieuwe woningen en waar niet meer. Die visie is er nog altijd niet. En dus hebben we geen maatstaf om (bouw-)plannen aan te toetsen.

In de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen klonk die oproep om selectief te zijn wel aardig door: groen beschermen, geen nieuwe woningen in het groen, rood voor rood en meer goede voornemens. Het is kennelijk nu het moment om zaken te doen!

Dus neem ik de vrijheid om -namens onze 650 leden- een stukje mee te schrijven aan het coalitieakkoord.

“We moeten stoppen met de neiging van bestuurders, om steeds maar te willen groeien. Ons dorp kan dat niet aan. De wegen, de scholen, de sportvelden, alles zit tot de nok gevuld. En er is geen ruimte en ook geen budget om te investeren in uitbreiding van die capaciteit. Het onderhoud van monumenten en openbare ruimte wordt alwéér het kind van de rekening. De rek is eruit.

Het groen moet groen blijven. En er moet ruimte openblijven met vrije zichtlijnen, om de kwaliteit van wonen in ons mooie Oegstgeest op niveau te houden. Dus niet bouwen op locaties waar nu geen huizen staan. Wel kunnen we kijken naar vervangende nieuwbouw, ofwel rood voor rood. Maar dan nieuwbouw die qua formaat, materialen en kwaliteit past bij het dorp. Dus het volume (in 3D) dat er al staat. En een ontwerp en uitstraling die recht doen aan de historische ruimtelijke structuur. Betaalbare appartementen voor jong en oud liggen meer voor de hand dan nog meer “grondgebonden” woningen. Concreter schreven we ook in 2021 dat er ruimte is voor ca. 50-75 appartementen. Bij La France, bij Kamsteeg en de Leo Kanner”.

En dan mag de politiek aangeven voor welke doelgroep woningzoekenden die appartementen bedoeld zijn. Van de bestaande Leo Kanner is de gemeente zelf eigenaar. In het zuiden en noorden van Nieuw-Rhijngeest zal op basis van eerdere besluiten nog flink worden gebouwd. Dat komt er dus toch al bij. We hebben ons deel in de huisvesting van de regio daarmee wel gedaan.

Leg dat vast tot 2030, dan hebben we een maatstaf voor de langere termijn. Onze vereniging wenst de onderhandelaars durf voor een samenhangende visie.

Rob Sturm Historische Vereniging Oegstgeest