Bij brief van 10 juni 2014 heeft onze vereniging van de gemeente Oegstgeest het bericht gekregen dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oegstgeest aan de Rijn’ gedurende 6 weken ter inzage ligt en dat de Vereniging Oud Oegstgeest wordt uitgenodigd om in het kader van de inspraak op dit plan te reageren. In de bijlage treft u aan de reactie van de VOO.
(pdf, 2 pag. A4)