De Gemeente is van plan de vervanging van de Duikerbrug (ook bekend als Sluisbrug – Poortwetering) door een nieuwe brug door te zetten. Zie ook het nieuwsbericht hierover op onze site.

De punten die voor de VOO het belangrijkst zijn, uitgaande van een nieuwe brug:

– We pleiten voor een “presentatie” (=informatiebord) over het historische belang van deze plek, te plaatsen op maaiveld. Met foto’s van de (anno 2020 nog) bestaande toestand, waarvan dan nog een professionele vastlegging moet plaatsvinden;

– We denken er daarbij ook aan om een stukje oude tramrails of een verwijzing daarnaar te laten terugkeren;

– Het terugbrengen van het metalen hek aan beide zijden van de brug (replica van een historische versie, ouder dan de huidige);

– We pleiten voor het bewaren van een deel van het oude metselwerk om dat te tonen “op maaiveld”;

– We zijn positief over het idee van de gemetselde ingangen. Steen, kleur, vorm gelijkend aan hetgeen toegepast in huidige Duikerbrug (af te stemmen met Monumentencommissie);

– Aankleding tunnelbuis zelf nader te bepalen. Mogelijk kan een aankleding van de binnenwand bijdragen aan het historisch besef, bijvoorbeeld met een bedrukt doek en enige
“historische” verlichting.