Een pleidooi van de Vereniging om structurele capaciteit vrij te maken voor het erfgoed binnen de gemeente. Een lijst met objecten is opgesteld die volgens ons een plek zouden moeten krijgen in de Erfgoednota waaraan wordt gewerkt door de gemeente.

Gepleit wordt voor de aanwijzing van vijf nieuwe Gemeentelijke Monumenten, te weten:

– Entreegebouw Endegeest, 1933;

– Zendingshuis, 1917;

– Bollenschuur, 1931;

– Weidepaviljoen Endegeest, 1915;

– Kwaakbrug, 1657.

De Vereniging verzoekt medewerking voor het project Levend Verleden, waarbij informatieborden geplaatst gaan worden in de openbare ruimte van Oegstgeest om zo het verleden van een plek spontaan onder de aandacht te brengen van voorbijgangers.