De tweede versie van gebiedsvisie De Geesten is in de besluitvormende raadsvergadering van donderdagavond 3 juni 2021 vastgesteld. Met zestien stemmen voor en drie tegen vanuit de oppositie Hart voor Oegstgeest (HvO) en Lokaal Oegstgeest lijkt er vaart te komen in de plannen voor het gebied.

Nu de geactualiseerde Gebiedsvisie is aangenomen en als alles de komende maanden volgens plan verloopt, kan in oktober het nieuwe Bestemmingsplan al worden vastgesteld. Deze deadline blijkt daarnaast extra belangrijk te zijn, want als de gemeente dit haalt, is de gemeente uiterlijk één december eigenaar van de voormalige Julianaschool langs de Endegeesterstraatweg. Dan kan er op die plek gestart worden met de bouw van de nieuwe Leo Kannerschool, twee jaar eerder dan verwacht.

In de visie zijn vooral kleine aanpassingen toegepast door het college. Onder andere wordt het Mortuarium wordt verplaatst richting Endegeesterstraatweg en het totale bebouwingspercentage is met 0,07% gestegen naar 11,85% vanwege het behoud van het Mortuarium, Kruispunt en Prieel. Een van de belangrijkste punten, aangevraagd door het Cuypersgenootschap en de Historische Vereniging Oegstgeest, is om meerdere gebouwen in het gebied aan te wijzen als monument. Hieronder vallen: Het Transformatiehuisje, het Kruispunt, het Mortuarium, het Weidepaviljoen en het Receptiegebouw krijgen een gemeentelijke monumentenstatus.

Tot slot kwam het onderwerp ‘de Bio Science Park architectuur’, dat ook in de voorgaande vergadering al uitgebreid aan bod kwam, weer op tafel. De gehele raad kwam al snel tot de conclusie dat de opengelaten mogelijkheid om gebouwen rond het kasteel in een ‘Bio Science Park architectuur’ te realiseren totaal niet aansluit bij wat het landgoed wil uitstralen.

Vervolg

De geactualiseerde Gebiedsvisie wordt nu verwerkt in het Ontwerpbestemmingplan waarna deze, met alle ondersteunende onderzoeken, door het college opnieuw ter inzage wordt gelegd. Het is de verwachting dat de raad in oktober dit jaar het Bestemmingsplan nog vaststelt.