Op 3 januari 2016 heeft de VOO gereageerd op het concept-ontwerp-bestemmingsplan voor het oude MEOB-terrein. De VOO is niet tevreden met hoe de gemeente de reactie van de VOO verwerkt heeft in het ontwerpbestemmingsplan en daarom heeft de VOO op 4 april 2016 een tweede reactie ingediend. (pdf, drie A4, 354 kB)