Het pdf-document is 1,2 MB groot. 7 pagina’s A4

20150623-VOO-zienswijze_Concept_Welstandsnota_2015