In 2004 schreef Ton Vermeulen van het historisch bureau Het Fluitschip een essay in de vorm van een brief die een Zoetermeerse pastoor in 1574 schreef aan de bisschop van Utrecht. In 2018 paste hij de brief aan. De inhoud van de brief is gebaseerd op feitelijke gebeurtenissen rond Zoetermeer tijdens de 80-jarige oorlog, maar de brief zelf is verzonnen.