In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

De ligging ten opzichte van de waterlopen

Informatienota aan de raad van Oegstgeest over de archeologische geschiedenis van Nieuw-Rhijngeest Zuid. In de nota wordt het belang beschreven van de vindplaats en wordt een omschrijving gegeven van de verschillende onderzoeken.

De nederzetting aangetroffen in Oegstgeest kan een belangrijke rol hebben gespeeld in een internationaal handelsnetwerk. De bewoningssporen zijn te dateren van ongeveer 500 tot 700 na Christus, de Merovingische periode.