De collectie is oorspronkelijk aangelegd door mej. A.E.M. Willemse (1892-1975) en beschreven door F.J.J. Houps in 1987. Een aantal knipsels ontbreekt en een aantal is toegevoegd door Bert Driessen. Deze lijst bevat de thans aanwezige knipsels. De oorspronkelijke beschrijving, nummering en paginering is aangehouden en de nieuwe knipsels zijn beschreven en tussengevoegd met sub nummers. Nieuwe beschrijvingen en aanvullingen in bestaande beschrijvingen zijn gecursiveerd.