In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Aanzet tot een bebouwing- en bewoningsgeschiedenis van een belangrijk stukje oud Oegstgeest

Auteur: drs. G.D.M. Schwenke, 2002

Een studie van het gebied dat begrensd wordt door de Rhijngeesterstraatweg, vanaf het Bos van Winckerslooth tot waar hij overgaat in de Dorpsstraat, daar rechtsaf de Wijttenbachweg, de Terweeweg tot aan Ora et Labora en langs de achterzijde van de tuinen van de Waldeck Pyrmontlaan en de Oranjelaan terug naar het uitgangspunt.

Dat hele gebied maakte ooit deel uit van de Ouden Hof, de hofstede van de heren van Oegstgeest, al waren in de loop der jaren allerlei percelen in eigendom of erfpacht, in particuliere handen overgegaan.

Als uitgangspunt in de tijd werd gekozen het jaar 1615, waarin de stad Leiden de heerlijke rechten van Oegstgeest en de eigendom van een groot deel van deze “taartpunt” verkreeg. Als eindpunt koos Schwenke het jaar 1832, omdat toen de kadastrale indeling van kracht werd en de doorlopende registratie van eigenaren door de Dienst van het Kadaster zijn beslag kreeg.

De studie bevat de volgende hoofdstukken:

Van de Gheer tot Blijgeest
Langs de Herenweg
Het ontstaan van een buurt aan de Achterweg
De buitenplaats Duinzigt
De rol van de timmerlieden