In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Peter Alexander Kerkhof: “Hoe de Friezen Oegstgeest hebben gesticht”. Een artikel in de Oegstgeester Courant van 29 oktober 2014. De auteur betoogt dat de oorsprong van de naam Oegstgeest gezocht moet worden in het Noordzeegermaans, dat in deze streken indertijd gesproken werd. Wat nu Oegst is, zou toen Oosugeer zijn geweest. De betekenis van de componenten Oosu en geer worden gegeven.