G.D.M. Schwenke beschrijft in een boekje van 25 bladzijden de geschiedenis van het Groene Kerkje. Op grond van de legende over de inwijding van het kerkje door Willibrord kan worden geconcludeerd dat de eerste kerk van Oegstgeest moet zijn gesticht tussen 726 en 741.

Laatste passage in het boekje: “In 1989 vierde Oegstgeest het 1250-jarig bestaan van het Groene Kerkje. Uitgangspunt was daarbij het jaar 739, dat door de legende werd aangewezen als stichtingsjaar van het eerste kerkje in “Kerkwerve”. Op beide zuilen van het toegangshek tot de kerk verrees bij die gelegenheid een tweedelig kunstwerk. Het werd vervaardigd door mevrouw M.Elias-van Panthaleon van Eck en het stelt voor de monnik Willibrord zoals hij in 690 voet aan land zette in onze omgeving, met aan de andere zijde in gestileerde vorm de boot waarmee hij was overgestoken, de golven die hij had getrotseerd en de dynamiek waarmee zijn boodschap sindsdien is voortgegaan”.

Deze uitgave in een oplage van 12.000 stuks is mogelijk gemaakt door de Rotary Club Leiden-West. Het boekje werd uitgegeven samen met een aquarel van het kerkje ter ondersteuning van een oproep een financiële bijdrage te leveren aan de restauratie van de kerk in 1997. De RABO-bank financierde de uitgave van de aquarel.