Het boek omvat 208 pagina’s en even zovele illustraties.
Het boek is ook in digitale vorm beschikbaar en gratis te downloaden. (zie bijlage) De digitale versie is evenwel ontdaan van de illustraties en de kaders, maar heeft daarentegen wel de voetnoten, die vanwege de leesbaarheid weer niet in de papieren versie zijn opgenomen. Het boek beschrijft de complete (bouw-) geschiedenis van kasteel Oud-Poelgeest, van de dertiende eeuw tot heden. Aan de bewoners wordt ruim aandacht besteed, met name de richtinggevende families Van Poelgeest, Sohier, Boerhaave en Willink. Een apart hoofdstuk, geschreven door Margreet Wesseling, behandelt de ontwikkeling van het park. In een bijlage wordt het grote aantal wapenschilden behandeld dat op het kasteel aanwezig is.

De uitgave van het boek is onder meer mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Cultuurfonds Oegstgeest en de Gilles Hondius Foundation.

Het boek is te koop bij de Oegstgeester boekhandels voor 18,50 euro. Leden kunnen het voor de prijs 15 euro kopen bij de bij de penningmeester. Stuur een e-mail naar of naar de secretaris met een e-mail vanaf deze site. Het telefoonnummer van de penningmeester vindt u onder VOO-informatie/bestuur.

Oud Poelgeest Digitaal