Documentatie

In de rubriek Documentatie wordt informatie opgenomen uit het archief van de vereniging die niet elders op de website gepubliceerd wordt.

Lijst van krantenknipsels uit de collectie van Bert Driessen

 De collectie is oorspronkelijk aangelegd door mej. A.E.M. Willemse (1892-1975) en beschreven door F.J.J. Houps in 1987. Een aantal knipsels ontbreekt en een aantal is toegevoegd door Bert Driessen. Deze lijst bevat de thans aanwezige knipsels. De oorspronkelijke beschrijving, nummering en paginering is aangehouden en de nieuwe knipsels zijn beschreven en tussengevoegd met sub nummers. Nieuwe beschrijvingen en aanvullingen in bestaande beschrijvingen zijn gecursiveerd.