De zienswijzen van de Vereniging

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u stukken van de Gemeente en de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de Vereniging vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


VOO-zienswijze “De Punt” (juli 2014)

​In de bijlage de brief van de VOO aan de gemeente over “De Punt”. (pdf, 1 pag. A4)