13e jaargang nr. 1, april 2001

G.D.M. Schwencke. Uw straatnaam verklaard: rectificatie Rhijngeest, Rustenburgerpad, Rijnzichtweg (en Oude Rijnzichtweg), Schoutenburgerstraat. p. 3-4
Lezers reageren (Nipper, Bertels, de Soeten, Schwencke). p. 4-5
G. Sira. Van woonhuis tot damesmodezaak. De geschiedenis van ‘De Kempenaerstraat 5’. p. 6-7
C. de Glopper-Zuijderland. Uit het archief gelicht: Heilige-Geestgilde. p.6.
Wie weet waar en/of wanneer? (schoorsteen, bruggetjes, vragen over klokkenmuseum, doosjes, de drie Rijsjes). p. 7-9.
H. Meijer. (Oe(g)stgeest, de naam van ons dorp. p. 10-11
B. Driessen. Een eeuw R.K. Willibrordkerk in Oegstgeest, dl. 1. p. 12-15.
I. Oele-Kap. Geschilderd in Oegstgeest (Hugo Bakker Korff). 2 aanvullingen op artikel in vorige nummer. p. 16-19