Het was de in 1889 nieuw benoemde en nog altijd bij vele oud-Oegstgeestenaren bekende Pastoor J.F.Roozen die zowel de bouw van een nieuwe kerk als ook de bouw van een nieuwe eerste parochiŽle tot een van zijn belangrijkste taken zag.
In december 1892 was het de firma J. van Rossum uit Loosduinen die de grondboringen ging verrichten op de plaats waar de school moest komen te staan.
De later zeer bekend geworden architect Jos Cuypers uit Amsterdam kreeg de opdracht om een tekening en bestek te maken. Enige maanden later, op 14 juni 1893 is dit ontwerp gereed.

De aanbesteding vind plaats op 13 juli 1893 en uit het opgemaakte contract blijkt dat, ondanks overwegingen om aannemers van elders aan te trekken het werk moest worden uitgevoerd door twee Oegstgeester aannemers n.l. de fa. J.Kortekaas en de fa. A.F. de Rooy voor de som van 26.000 gulden.
In een voor deze tijd ongelooflijk hoog tempo werd direct begonnen met de bouw. Nadat er enige kleine problemen waren opgelost, kon de school op de geplande datum n.l. 30 november 1893 in gebruik worden genomen.