Genoemd naar het huis Toorenvelt aan de Wijttenbachweg 6.
De eerste bebouwing van deze plaats geschiedde in de 17e eeuw door Jan Cornelisz.van Leeusvelt,korenkoper te Leiden.Deze had bij de verkoop van de landerijen van de Oude Hof door de stad Leiden in 1616’een campe lands’aan de ‘Binnenwech’gekocht waarop hij een huis liet bouwen.In dit huis werd in het midden van de 17e eeuw door Jean de Plancke een herberg ‘De Maecht van Gent’geëploiteerd,waarvoor hij in 1655 consent van Burgemeesters en Regeerders van de stad Leiden verkreeg op voorwaarde dat hijalleen in Leiden gebrouwen bier zou tappen.In 1672 verloor het huis de bestemming van herberg.Het werd toen heel deftig een hofstede,leenroerig gemaakt aan het huis Adegeest in Voorschoten.’Leenman’werd prof.Arnold Sijen,hoogleraar in de plantkunde aan de Leidse universiteit.In 1960 kocht de heer A.Kret het pand en heeft het door het architectenbureau P.van der Sterre laten restaureren.
Het huis Toorenvelt is een rijksmonument.