Plein in de Oranjebuurt,genoemd naar Jan Gijsbert Martinus van
Griethuysen(1856-1933),van 1897-1930 gemeentesecretaris en van 1900-1930 tevens burgemeester van Oegstgeest.Van Griethuysen werd geboren in Tull en ’t Waal als zoon van een Hervormd Predikant.Hij werd gemeentesecretaris in Amerongen,later in Voorschoten,daarna burgemeester van Bleiswijk en Moerkapelle.In 1897 werd hij gemeentesecretaris van Oegstgeest tijdens het burgemeesterschap van J.M. de Kempenaer.Na diens overlijden in 1900 werd hij zijn opvolger als burgemeester van Oegstgeest en (tot 1920)van Voorhout.Om zijn grote gezin te huisvesten,liet hij in het nieuwe villapark een huis bouwen (nu Wilhelminapark 15).Enkele gebeurtenissen tijdens zijn burgemeesterschap waren de ingebruikneming (bij zijn installatie)van het Gemeentehuis in het Wilhelminapark op 28 februari 1900 en van het “Sanatorium Rhijngeest”(later Jelgersmakliniek) op 1 januari 1903,vervanging van de laatste petroleumlampen voor de openbare verlichting door gaslantaarn (1911),de komst van de electrische tram naar Katwijk en Noordwijk (1911 resp.1912) en de eerste electrische straatverlichting (in 1926 in de “Kerkbuurt”) Op 1 januari 1920 werd het grondgebied van Oegstgeest en het inwonertal aanmerkelijk verkleind door verlegging van de grens met Leiden ten behoeve van de te bouwen Raadsheren en Vogelbuurt. Acht jaar later werd de 6.000e inwoner geboren.
Op 15 februari 1930 nam Van Griethuysen op 73 jarige leeftijd ( !)afscheid als burgemeester van Oegstgeest.