Het oudste boek van Oegstgeest

Het 30-jarig bestaan van de Vereniging Oud Oegstgeest is zaterdag 7 oktober jl. gevierd met een zeer goed bezochte zanguitvoering in het Groene Kerkje. De uitgevoerde gezangen waren een selectie uit het oudste boek van Oegstgeest, met daarin op perkament geschreven en getekende gregoriaanse gezangen. Het boek is door Freek Lugt gevonden in de Leidse universiteitsbibliotheek en dateert uit 1562. Het heeft dienstgedaan tot ca 1574 toen de kerk bij het beleg van Leiden is verwoest door de Spanjaarden.

Nadien is er waarschijnlijk nooit meer gregoriaans in het Groene Kerkje gezongen. De uitvoering van de gezangen door de Schola Gregoriana uit Noordwijk werd voorafgegaan door een korte inleiding door Freek Lugt over zijn vondst van het oude boek en daarna gaf Rens Tienstra uitleg over gregoriaanse zang in het algemeen en vervolgens bij elk van de door hem uitgekozen gezangen wat specifieke kenmerken. Ook voor mensen die zich wellicht zeer vertrouwd voelen met deze muziek bevatte dat veel nieuwe inzichten.

Freek Lugt en Rens Tienstra hebben over dit oude boek een publicatie geschreven getiteld “Het Oudste Boek van Oegstgeest”. Die publicatie is uitgegeven door de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) in het kader van haar 30-jarig bestaan. Na de zanguitvoering zijn de eerste exemplaren van dat boekje uitgereikt door Rianne Meester-Broertjes, voorzitter van de VOO aan vertegenwoordigers van de kerken in Oegstgeest: mevrouw Maureen van den Brink, voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oegstgeest, de heer Peter Winnubst, kandidaat-diaken en locatiereferent van de R-.K. Willibrordkern en de heer Cor van Beuningen voorzitter van de Raad van Kerken Oegstgeest.

De publicatie van Lugt en Tienstra bevat de volgende onderdelen: de ontstaansgeschiedenis van het Zangboek; een boektechnische uiteenzetting over perkament en eigenheden van middeleeuwse geschriften; de stand van zaken in de Oegstgeester kerk ten tijde van het verschijnen van het Zangboek; Broeder Adriaan de samensteller van het boek en het hart van het boek, de bespreking van de muzikale inhoud van het Zangboek.

Alle leden van de VOO hebben een exemplaar van de publicatie als lustrumgeschenk ontvangen. Voor andere geïnteresseerden is het boekje vanaf nu te koop in de Oegstgeester boekhandels voor 9,95 euro.

De tekst van de presentatie en de gezongen gezangen zijn te beluisteren via onderstaande link.