Over het boek

De geschiedenis van de Vrijwillige Brandweer Oegstgeest is een belangrijk, maar tot op heden onderbelicht onderdeel van de geschiedenis van Oegstgeest. In dit boek wordt uit de doeken gedaan hoe de Vrijwillige Brandweer Oegstgeest is ontstaan en hoe deze zich in de afgelopen 300 jaar heeft ontwikkeld. Het boek is voor een deel gebaseerd op historische documenten en beschrijft de periode vanaf 1719, het jaar waarin Oegstgeest een slangbrandspuit aanschaft en er voor het eerst sprake is van een georganiseerde vrijwillige brandweer. Taken, regels en reglementen, krantenberichten, foto’s van rijdend materieel en manschappen, tal van wetenswaardigheden en anekdotes komen in het boek aan de orde. Daarnaast geven de interviews met Oegstgeester brandweerlieden een bijzondere kijk op hun inzet, vakmanschap, onderlinge verbondenheid maar ook op hun zorgen voor de toekomst. Deze gesprekken en de vele illustraties brengen de geschiedenis van 300 jaar Vrijwillige Brandweer Oegstgeest tot leven. Zij maken het boek daarmee tot een waardevol document voor eenieder die geïnteresseerd is in Oegstgeest door de eeuwen heen en de plaats die de vrijwillige brandweer daarbij ingenomen heeft. Gerard Koppers, informatiespecialist bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en lid van de Werkgroep Brandweer Historie van het Nationaal Brandweer Documentatiecentrum: “Het boek is zeer indrukwekkend. Voor een relatief kleine gemeente als Oegstgeest is dit een puik standaardwerk, rijk geïllustreerd en met veel leuke, nuttige en interessante informatie. Ook de interviews met de korpsleden zijn zeer verrijkend.” Aan het boek is ook een artikel gewijd in “Over Oegstgeest” van november 2013 p14 en 15. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 19,95. SBN 978-90-812006-0-8, Verschenen in juni 2013.Leden kunnen het boek, bij voorkeur na een telefoontje, tegen de gereduceerde prijs van € 15,00 afhalen bij: Sylvia Braat, Irenelaan 38, 2341 TT Oegstgeest, tel. 06-43259134 of de penningmeester van de vereniging. Zie voor telefoonnummer op deze site VOO-informatie/bestuur. Of stuur een e-mail naar de secretaris.