Op de locatie van het Jan van Gilsepad lag in de 17e eeuw de oprijlaan van de buitenplaats Haaswijk.

In 1631 kocht Johan van Mathenesse, één van de ondertekenaars van het Verdrag van Münster, land begrensd door de Heereweg (nu Haarlemmerstraatweg), de Nieuweweg, de Poelsteeg en de Vliet (nu het Oegstgeester Kanaal), en iets later verkreeg hij een strook grond tussen de Groene Kerk en de boerderij bij de brug over de Vliet. Op deze strook kwam de oprijlaan van de buitenplaats. In 1648 kocht hij nog de Grote Godtshuyscamp, waarmee hij het grondgebied van de buitenplaats afrondde. De ‘hofstede’ die hij er bouwde verrees vóór 1653.

Latere eigenaren verkochten Haaswijk in 1698 aan Philips van Almonde, succesvol opperbevelhebber van de Hollandse vloot. De Almondeweg is naar hem vernoemd. Bij zijn overlijden in 1711 liet hij de bezittingen na aan zijn neef Willem van Almonde, die de hofstede in 1723 verkocht aan Diderik van Leyden. De Leidse regentenfamilie Van Leyden heeft Haaswijk een jaar of twintig als zomerverblijf gebruikt; daarna werd de buitenplaats gesloopt en de grond in kavels bouwland verkocht.

De huidige singel in de wijk Haaswijk is een van de oude begrenzingen van de buitenplaats.

Aanvullende informatie

Philips van Almonde vergrootte door diverse aankopen het bij de buitenplaats behorende grondgebied. Onder andere kocht hij de eendenkooi in de polder Kleyn Proffijt, en in 1706 de zogenaamde Sluyswey, het driehoekige stukje land tussen de Pastoorswetering en de Rijnsburgse dijk, die tegenwoordig naar hem Almondeweg heet.

Van Leyden was onder meer heer van Vlaardingen, Vlaardingerambacht, Westbarendrecht, Hardinxveld en Oostvoorne, en secretaris van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In 1740 werd Haaswijk verkocht, voor de helft aan Adrianus Boers, baljuw en schout van Voorschoten, en Willem Suermondt, secretaris te Voorschoten en voor de andere helft aan Rijn Jochem Lelievelt en Claas Jansz. Dobbe. De buitenplaats werd afgebroken en het terrein werd in 1742 in kavels verkocht.

De bij het landgoed behorende boerderij werd in 1845 afgebroken omdat die in het tracé lag van het aan te leggen Oegstgeester kanaal. De huidige boerderij Haaswijk ligt een stukje noordelijker en dateert uit die periode. De naamstenen in de gevel van de boerderij komen naar alle waarschijnlijkheid uit de zuilen die de toegangspoort vormden van de oorspronkelijke buitenplaats.

Meer informatie over Hofstede Haaswijk