Levend verleden

01 Zandsloot Geversstraat

Op de foto is een stukje van de Zandsloot te zien die een verbinding vormde tussen de Rijnsburgse Vliet en de Oude Rijn. De sloot liep vanaf de Vliet (het huidige Oegstgeesterkanaal), langs de Oudenhofmolen, door het Bos van Wijckerslooth, langs de huidige Geversstraat naar Leiden. Richting Leiden is nu alleen het gedeelte langs het Land van Bremmer nog zichtbaar. De sloot werd gebruikt voor de afwatering en voor het vervoer van zand voor het ophogen van bouwterreinen in Leiden.

De sloot werd bij de aanleg van nieuwe wegen en gebouwen steeds meer gedempt; het deel langs de Geversstraat in 1910, toen de stoomtramlijn naar Katwijk geëlektrificeerd werd. Daar was niet alleen een bovenleiding voor nodig, maar ook een verdubbeling van het spoor.

Verder op de foto het gemeentelijk monument De Olmen, genoemd naar de drie olmen voor het gebouw dat in 1706 in gebruik was als tapperij met de naam De Hollandse Tuyn. Links op de foto is nog net een stukje van Het Wapen van Oegstgeest zichtbaar, het café dat in 1890 zo heette, en rechts de leuning van de Paardenbrug, die de twee delen van de Voort (nu Endegeesterlaan en De Kempenaerstraat) met elkaar verbond.

Zandsloot langs de Geversstraat, circa 1895
Het Wapen van Oegstgeest
Brug naar Wilhelminapark met Wilhelminabrug
Geversstraat vanuit Leiden gezien
Zandsloot langs het molentje
Zandsloot bij Schoutenburg

Aanvullende informatie

Wapen van Oegstgeest

Dit was de derde herberg in Oegstgeest die de naam ‘Wapen van Oegstgeest’ voerde. Eigenaar was Dirk van Bourgondiën, die het pand bouwde in 1729. Tien jaar eerder had hij het tweede Wapen van Oegstgeest overgenomen van Pieter Doe, dat op de hoek van de huidige Deutzstraat/Geversstraat stond. Doe was daar in 1686 een herberg begonnen, twee jaar nadat het Rechthuis uit het eerste Wapen van Oegstgeest, het huidige Klein Curium, verplaatst was naar het Raadhuis aan de Lijtweg (nu Wijttenbachweg).
Aanvankelijk droeg deze herberg de naam van de eigenaar. Pas in 1750 wordt de naam ‘Wapen van Oegstgeest’ voor dit pand genoemd toen een vergunning werd aangevraagd voor een kolfbaan.

In de loop van de 20ste eeuw ging de horecafunctie verloren en moest het pand plaatsmaken voor nieuwbouw. Aanvankelijk voor een vestiging van City-Bazar, daarna Dutim (medicijnen).

De Olmen

In 1731 werd aan het gebouw een kolfbaan toegevoegd en in 1787 werd het pand verbouwd tot een timmermanswinkel. In 1848 kocht jhr. mr. Daniel Gevers van Endegeest het pand, hij liet er personeel in wonen. In 1906 vestigde de bakker Hoogeveen uit Gouda zich in het pand. Tot 1976 was het als bakkerij in gebruik. De Olmen is in 1983 gerestaureerd en nu is er een antiekwinkel in gevestigd.