De route begint en eindigt bij het station Leiden Centraal. Lengte ongeveer 10 km.