Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Monumenteneigenaren avond

10 oktober

In het kader van ons lustrum organiseren we op 10 oktober een avond voor eigenaren van monumenten. Het doel is ervaringen en vragen uit te wisselen. Een definitie programma volgt nog.