Jaaroverzicht 2010

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest bestond tijdens het verslagjaar uit de volgende personen: Harry Vissers (voorzitter), Bernadette Fortuyn (secretaris), Hans Knook (penningmeester), Marieke van Haaren (lid), Marlies Merkestein-Kasteleyn (lid), Peter Sigmond (lid), Nenke van Wermeskerken (lid). Margriet Lugt heeft het secretariaat nog drie maanden waargenomen nadat Bernadette Straetmans te kennen had gegeven het secretarisschap niet met haar dagelijkse werk te kunnen combineren. Bernadette Fortuyn is tijdens de ALV benoemd tot secretaris. Sylvia Braat is voorzitter van de Afdeling Historie en is in die hoedanigheid aanwezig geweest bij de bestuursvergaderingen. Anke Casteel is hoofdredacteur van het tijdschrift Over Oegstgeest. Henk Hegeman is de voortrekker van de Werkgroep Archeologie.Theo Wand is de beheerder van het fotoarchief. Yvonne Lignac en Nico Klaassen vormden de leden van de kascommissie. In de loop van het verslagjaar heeft Dirk-Jan de Ruijter de plaats van Nico Klaassen overgenomen. Eind december 2011 stond het ledenaantal op 734.