Over de Historische Vereniging Oegstgeest

Lid worden

Belangstelling?

  • - Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Oegstgeest?
  • - Vindt u dat dit mooie dorp zijn landelijke karakter, historische identiteit en kwaliteit van ruimtelijke ordening moet behouden?
  • - Wilt u zelf actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw omgeving?
    Dan is de Historische Vereniging Oegstgeest (HisVO) beslist iets voor u.

Lidmaatschap

Als lid van de vereniging ontvangt u tweemaal per jaar het verenigingsblad Over Oegstgeest met artikelen over de geschiedenis van het dorp en zijn bewoners. Daarnaast ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief waarin, naast bestuursmededelingen, actueel nieuws onder de aandacht wordt gebracht. Eenmaal per jaar vindt de ledenvergadering plaats. Daarnaast organiseert de vereniging een- of tweemaal per jaar een lezing of excursie.

Aanmelden

U kunt zich als lid opgeven door een e-mail te sturen naar de secretaris met de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventuele opmerkingen. Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 17,50 per jaar. Na aanmelding ontvangt u een factuur. Na overmaking van het lidmaatschapsgeld op rekeningnummer NL52 ABNA 0566 9415 38, t.n.v. Vereniging Oud Oegstgeest bent u lid. Welkom!