Nieuwsarchief van de Vereniging

Ontwikkelingen Endegeest

De Gemeente Oegstgeest werkt aan een vernieuwde Gebiedsvisie voor de Geesten, waar landgoed Endegeest deel van uitmaakt. De VOO-commissie Ruimte en het bestuur zijn volop in gesprek met diverse stakeholders in het gebied en in de politiek en de Gemeente. Wethouder Glasbeek werkt toe naar een Gebiedsvisie die daarna zal worden uitgewerkt in een ontwerp bestemmingsplan dat rond 13 juni gereed zou moeten zijn. Dit omdat het zogenaamde voorbereidingsbesluit dat de Gemeenteraad in juni 2019 heeft genomen maar één jaar geldig is. In de Oegstgeester Courant van januari heeft Rob Sturm middels een opiniestuk de belangrijkste VOO-wensen in perspectief gezet. Het ziet er naar uit we op meerdere punten resultaten halen: de dreigende bebouwing met villa’s in het Bos langs de Endegeesterlaan is van de baan. Alle partijen werken samen aan behoud van en toekomst voor het Entreegebouw uit 1930. De zichtlijnen naar het Kasteel uit het Noorden en Zuiden - en dus het onbebouwd laten van de omgeving van het Kasteel uit het midden van de 17e eeuw - krijgen veel steun, maar zijn door de eventuele bouw van de Leo Kannerschool langs de Wassenaarseweg zeker nog niet veilig. De VOO pleit consequent ook voor behoud van het Weidepaviljoen uit 1915 aan de Spechtlaan.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zal steeds gevraagd en ongevraagd adviezen aan de betrokken partijen blijven geven of acties inzetten.