Nieuwsarchief van de Vereniging

Novembernummer ‘Over Oegstgeest’ is uit

Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift Over Oegstgeest, een uitgave van de Historische Vereniging Oegstgeest (VOO). Ten behoeve van de eigen leden, maar ook beschikbaar voor geïnteresseerde anderen. De VOO-leden krijgen het najaarsnummer van 2020 in de brievenbus.

Stond het vorige nummer vrijwel exclusief in het teken van bezetting en 75 jaar bevrijding, met nog één artikel over een andere oorlog lang geleden, dit nummer is weer meer gevarieerd. Bezetting en bevrijding komen terug in twee bijdragen, namelijk het vervolg en de afloop van het verhaal over sporten in bezettingstijd en een recensie van een recente publicatie over sporen van de oorlog, onder meer in Oegstgeest. We besteden ook aandacht aan een ander ‘jubileum’, de annexatie van een deel van Oegstgeest door Leiden in 1920 en wel met een verhaal over het verlies van een zeer veelbelovend gemeenteraadslid. Naast de, als altijd interessante, vaste rubrieken hebben we bijdragen over de rijkswerkinrichting voor vrouwen in het Pesthuis van Leiden (toen nog in Oegstgeest), over de jeugdherinneringen van oud-inwoonster, over de restauratie van Geverstraat 37 en over de opgravingen in 2006-2017 op het voormalig MEOB-terrein, thans De Boeg. We hopen wederom dat dit nummer een lichtpuntje kan zijn in de nog steeds zeer donkere coronatijden.

Het novembernummer van Over Oegstgeest is te koop bij de Oegstgeester boekhandels. Wie lid wordt van de Historische Vereniging Oegstgeest (VOO), krijgt het gratis, plus twee OO-nummers die eerder verschenen. Lid worden kan via de website www.oudoegstgeest.nl of door een e-mail te sturen naar secretaris@oudoegstgeest.nl of door een briefje te schrijven naar het secretariaat: Martinus Houttuynhof 63, 2341 PP Oegstgeest.