Nieuwsarchief van de Vereniging

Meinummer ‘Over Oegstgeest’ is uit

Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift Over Oegstgeest, een uitgave van de Historische Vereniging Oegstgeest (voorheen Vereniging Oud Oegstgeest). Leden krijgen het tijdschrift in de brievenbus. Voor andere geïnteresseerden is het te koop bij de Oegstgeester boekwinkels.

Zoals gebruikelijk is er in het meinummer aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Deze keer met het schokkend relaas van een aanval van twee Duitse gevechtsvliegtuigen op een colonne militaire voertuigen bij de Postbrug op 10 mei 1940, met fatale gevolgen voor vele inzittenden. Het artikel sluit af met de pijnlijke constatering dat ter plaatse niets meer aan dit voorval herinnert. Markante ‘rechtgeaarde, geboren en getogen’ Oegstgeestenaar Henk Hogervorst wordt geportretteerd. Er is een bijdrage over de pionierende winkelier Jac. van der Schrier, een van de eerste winkeliers aan de De Kempenaerstraat. Voorts een portret van Daniel Theodoor van Endegeest. Naast bewoner van het gelijknamige kasteel speelde hij een belangrijke rol bij de droogmaking van het Haarlemmermeer en hij leverde daarmee een bijdrage aan de bescherming van Oegstgeest tegen het water. Ten slotte een artikel over archeologisch luilekkerland Oegstgeest met daarin aandacht voor objecten uit zowel steentijd, als bronstijd, als middeleeuwen.

Wie lid wordt van de Historische Vereniging Oegstgeest, krijgt het tijdschrift gratis, plus twee eerder verschenen OO-nummers. Lid worden kan door een e-mail te sturen naar secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl of door een briefje te schrijven naar het secretariaat: Martinus Houttuynhof 63, 2341 PP Oegstgeest.