Nieuwsarchief van de Vereniging

Cuypersgenootschap doet oproep kapel Mariëngaerde in Warmond te behouden

Foto Abvnova

Uit het Leidsch Dagblad

WARMOND Het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, maakt zich ernstig zorgen over de kapel van het voormalige Groot-seminarie Mariëngaerde. Eerder dit jaar noemde de Warmondse historische vereniging Warmelda de huidige plannen voor de kapel al een ’moderne Beeldenstorm’.

Het interieur dateert uit de negentiende eeuw en is volgens het genootschap ’een zeldzaam en vrij gaaf behouden Gesamtkunstwerk’ van onder meer een orgel met tribune, diverse altaren, kruiswegstaties en kanunnikenbanken. In de aanvraag die momenteel bij de gemeente in behandeling is, wordt de kapel een ontmoetingsruimte voor de nieuwe bewoners van het Groot-seminarie en gaat alles weg behalve het orgel en tribune. ,,Realisatie van het huidige plan zou betekenen dat de kapel veel van haar herkenbaarheid en historische uitstraling verliest. Dat is ongewenst en onnodig’’, vindt het genootschap. Het idee is om de rest van de inventaris te verhuizen naar de Antoniuskerk te Dordrecht. Maar de kans is niet denkbeeldig dat die net als zoveel andere kerken ook dicht gaat en wie weet waar de spullen dan terecht komen, vreest het genootschap. Vandaar de oproep om te proberen om in overleg met alle betrokkenen toch alles in de kapel te behouden.