Nieuwsarchief van de Vereniging

Algemene Ledenvergadering 2015

Marlies Merkestein wordt door Rianne Meester hartelijke bedankt
Op 22 april heeft de Vereniging Oud Oegstgeest haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Na de gebruikelijk behandeling van de secretariële en financiële jaarstukken, heeft het VOO-bestuur opnieuw een VOO-prijs uitgereikt. De VOO-prijs 2015 is toegekend aan Sedos Vastgoedontwikkeling & Beleggingen als erkenning van de mooie restauratie van het “witte-huisjes” complex genaamd ”De Vijverhof” bij Hofwijk. De prijs bestaat uit een oorkonde en de toezegging dat over enige weken of maanden een “bordje” zal worden aangeboden dat op één van de muren van de betrokken huizen kan worden aangebracht. Verder was er een bestuurswisseling: Marlies Merkestein-Kasteleyn nam afscheid na zes jaar in het bestuur. Voorzitter Rianne Meester bedankte haar van harte voor het vele werk dat ze verzet heeft voor het organiseren van evenementen, zoals bijvoorbeeld excursies en lezingen, en de jaarlijks terugkerende Open Monumentendag. Marlies werd opgevolgd door mevr. Janny Beekhuis-Brussee. De sinds vorig jaar openstaande vacature in het bestuur werd gevuld door de heer Michel van Gent, die eigenlijk al een groot aantal maanden in het bestuur mee heeft gedaan.