Nieuwsarchief van de Vereniging

Algemene Ledenvergadering 2014

Rianne Meester bedankt Peter Sigmond
Op 21 mei j.l. heeft de Vereniging haar 29-ste algemene ledenvergadering gehouden in de theaterzaal van het vergaderzalengebouw van Rivierduinen, Endegeesterstraatweg 5 te Oegstgeest. De behandeling van de verslagen en de verantwoording van de financiën is zonder bijzondere discussie verlopen. De jaarstukken 2013 kunnen worden ingezien onder de tab “VOO-informatie/jaaroverzichten respectievelijk financiën In deze vergadering werd ook afscheid genomen van bestuurslid Peter Sigmond, die zich de afgelopen vier jaar in het bestuur voor de vereniging heeft ingezet. Voorzitter Rianne Meester somde in haar dankwoord Peters bijdragen op als historicus met in zijn portefeuille de organisatie van lezingen en de contacten met historici. Verder was hij zeer actief in het contact met de gemeente, vooral als het ging om de mening van de Vereniging Oud Oegstgeest over onderwerpen op het vlak van ruimtelijke ordening en monumentenzorg. Vooral herinneren zich velen hem als “Peter van Almonde”, één van de twee quizmasters bij de Oegstgeester geschiedenisquiz, georganiseerd door de VOO bij haar vijfde lustrum (2012). Peter heeft als serieus, betrokken verantwoordelijk en kundig man een belangrijke rol gespeeld in het bestuur en in dat licht ook voor de vereniging. In aansluiting op deze Algemene Ledenvergadering hield Freek Lugt een lezing over Oud Poelgeest.