Historische Vereniging Oegstgeest - ledenpagina

Inleiding

ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 APRIL 2021

In de toelichting op de statuten-wijziging wordt nog gesproken over een quorum van 33% om beslissingen te kunnen nemen bij toekomstige statutenwijzigingen. Dat percentage hebben we na overleg met de notaris veranderd in 50% (van het aantal leden).

Voor de rondvraag heeft zich één lid aangemeld.

De aanmelding voor de ledenvergadering is open tot 18 april 20.00 uur.

© Historische Vereniging Oegstgeest (HisVO) 2021