Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

https://historischeverenigingoegstgeest.nl/images/publicaties/VOO-prijs_2017.jpg

Restauratie Drakenzaal, Kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest

Verslag opstellen plan en uitvoering 2012-2016

Architectenbureau ir. F.H. Robers Warmond (juni 2017)

Na het in drie fases uitvoeren van de exterieure restauratie van het Kasteel (2007-2012) is er nog een aanzienlijk te besteden subsidiabel bedrag over dat in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) besteed mag worden aan de restauratie van de Drakenzaal.

Restauratiearchitect Flip Robers verricht archiefonderzoek naar oude interieurfoto’s van de omstreeks 1865 totaal nieuw ingerichte zaal door de toenmalige eigenaar Willink en stelt een restauratieplan op waarbij het terugbrengen van de situatie van de foto van ca 1900 het uitgangspunt is.

De restauratie wordt in vier fases uitgevoerd. In het verslag wordt iedere fase van de restauratiewerkzaamheden beschreven en voorzien van foto’s van de oude situatie en de situatie na restauratie.

De Vereniging Oud Oegstgeest heeft de ‘VOO-prijs 2017’, die iedere twee jaar wordt uitgereikt, toegekend aan de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest en architect ir. F.H. Robers voor de restauratie van de Drakenzaal in kasteel Oud-Poelgeest. De prijs werd op 16 november 2017 door de voorzitter van de Vereniging Oud-Oegstgeest aan Flip Robers en Annelies Koningsveld-den Ouden, voorzitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest, uitgereikt.